Readers can follow at the following link:

http://khoaluat.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/seo/bai-viet-bao-dam-quyen-con-nguoi-quyen-cong-dan-thong-qua-hoat-dong-xet-xu-cua-toa-an-83626